Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes hvert år i februar måned. Se indkaldelsen under Aktiviteter eller på            Facebook.

Referat af Generalforsamling 25. februar 2020

Der var fremmødt 32 medlemmer incl. Bestyrelsen til årets generalforsamling.

Erik Jepsen blev valgt til Ordstyrer. Det klarede han i vanlig stil.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabet gennemgået og vedtaget.

Bestyrelsen havde indstillet at kontingentet blev fastholdt på 25 kr. To medlemmer havde stillet forslag om kontingentforhøjelse til 100 kr. Det medførte en kortere debat med efterfølgende afstemning. 7 medlemmer stemte for fastholdelse og 25 stemte for en forhøjelse til 100 kr. Kontingentforhøjelsen træder i kraft 1. januar 2021.

Per N. og Anders B. modtog genvalg. Suppleanter og revisorer modtog ligeledes genvalg.

Bestyrelsen orienterede om at klubben i år har 25 års jubilæum. Der vil senere blive meldt ud om hvordan det fejres.