Bestyrelsen

Formand:
Per Nielsen
Rosagervej 9
4720 Præstø
Tlf.: 42 44 31 50
Mail: praestocyklisten@gmail.com

Næstformand:
Chris Rasmussen
Torvet 18, st.tv
4720 Præstø
Tlf.: 25 42 71 21
Mail: praestocyklisten@gmail.com

Kasserer:
Birk Rommelhoff
Adelgade 28, 1.
4720 Præstø
Tlf.: 21 75 05 00
Mail: praestocyklisten@gmail.com

Sekretær:
Susanne Hankel
Lundbyvej 12, Bårse
4720 Præstø
Tlf: 41 26 46 65
Mail: praestocyklisten@gmail.com

Webmaster:
Helle Torngaard
Lindevej 44, st.
4720 præstø
Tlf.: 28 14 33 77
Mail: praestocyklisten@gmail.com

 

Suppleant:
Niels Nielsen
Tlf: 40 88 60 66

Suppleant:
Per Buxbom
Tlf: 42 28 74 63