Køreformer

Vi kører primært efter tre kendte køreformer når vi kører i et cykelfelt:

 Paradekørsel

Der køres i to rækker, skulder ved skulder. Når der skiftes i front, øger den første rytter i venstre række hastigheden en smule for, at kunne trække ind foran den forreste rytter i højre række. Det er vigtigt at forreste rytter i højre række holder ”kurs og fart”. Denne rytter må ikke øge hastigheden eller ændre kørselsretning. Venstre række kører herefter frem, så rytteren, der nu ligger forrest i højre række får en ny makker ved sin skulder.

Skift skal ske med passende mellemrum, alt efter vind og terræn samt rytterens kondition. Selve skiftet initieres ved aftale mellem de to ryttere, der ligger forrest i feltet.

https://www.youtube.com/watch?v=bjfijYsPfUQ

 

Når trafikken er tæt eller oversigten er dårlig køres der altid én og én. Manøvren fra to til en række sker ved:

Lynlås princippet

Bevægelsen starter ved at holdkaptajnen giver kommandoen ”Èn og en”. De inderste ryttere, der ligger forrest i feltet ligger mange kræfter i 4-6 hurtige tråd for derved at strække feltet ud og skabe plads til den yderste række. De inderste ryttere bagerst i feltet slipper ”trådet”. De yderste ryttere trækker ind bag deres makker. De skal være opmærksomme på at der er plads bag makkeren. Når feltet skal tilbage på to rækker gives kommandoen ”to og to”. Herefter kører alle tilbage på den plads de havde, inden lynlåsen blev iværksat.

https://www.youtube.com/watch?v=pkRychWvFXk&feature=emb_rel_end

 

Rulleskift

Rulleskift opfattes som en ”kæde”, hvor alle rytterne er konstant bevægelse i forhold til hinanden og kun har den samme position i højest 5 sek.

Grundlæggende opdeles rytterne i en hurtig venstre og en langsom højre række. Forreste rytter i venstre række kører i en glidende bevægelse ind foran forreste rytter i højre række og sætter farten lidt ned, så den efterfølgende rytter kan komme uden om og ind foran. Sidste rytter i inderst række foretager en lille acceleration og glider ud i den hurtige række.

Det er vigtigt at det kun er ved det bagerste skift der må accelereres fra den langsomme til den hurtige række.

https://www.dgi.dk/landevejscykling/oevelser/10547

 

Meldinger

”Højre”              – der drejes til højre

”Venstre”         – der drejes til venstre

”Lige ud”           – der køres lige igennem kryds eller rundkørsel

”To og to”         – der køres paradekørsel

”En og en”        – der køres ind i en række efter lynlåsprincippet

”Rulleskift”      – der køres i to rækker efter rulleskiftsprincippet

”Stopper”         – der stoppes fx ved kryds eller for at give en besked

 

Advarsler

”Forfra”             – modkørende køretøj eller cyklister

”Bagfra”            – bagfra kommende køretøjer eller andet (ofte efterfulgt af ”En og en”)

”Se op højre”    – kan være parkerede biler og andre forhindringer på vejen

”Se op venstre”- ”samme”

”Hul”, ”vand”  – o.lign – og der peges på stedet

”Fri”                    – fx i kryds og kurver med dårlig oversigt.

”OK”                   – når der er plads til at trække ind foran, fx ved ”rulleskift” og ”lynlås”.

”En ned”           – hastigheden sænkes 1-3 km/t

”Samling”         – når en eller flere er kommet bagud og er tilbage igen.

”defekt”            – der stoppes, fx ved punktering, og aftales det videre forløb.