Sikkerhed

I forhold til sikkerheden skal vi vise hensyn og overholde almindelig færdselsetik og færdselsloven.

Ved alle træningssamlinger samt løb i klubregi skal vi køre med cykelhjelm.

NY: Medbring telefon hvis noget skulle gå galt!

Vi kører altid kun i enkeltkolonne i bymæssig bebyggelse. Når forholdene tillader det ude på landet kører vi to og to. Vi kører med Paradekørsel og skifter kun en rytter ad gangen oppe foran.

Det er vigtigt at vise hensyn over for de andre trafikanter, hvilket bl.a. indebærer tydelig tegngivning og tilpasning af hastigheden til de til enhver tid givne forhold.

I gruppen har de forreste ansvar for at signalere klart til de øvrige, når der kommer modkørende trafik, trafik fra sideveje eller i kryds, og hvis der er huller i vejen eller andre forhindringer, der kan skabe farlige situationer. De bageste har ansvar for tydeligt, at signalere når der kommer trafik bagfra, som ønsker at køre uden om gruppen.

Man holder rimelig afstand til hinanden og undgår pludselige opbremsninger, umotiverede baneskift og andet der kan skabe uro eller farlige situationer.

Alle skal sikkert med hjem fra vore ture og alle har et ansvar for, at det sker.

Invester i en god ulykkesforsikring der gælder, hvis uheldet er ude. For de der allerede har en ulykkesforsikring, anbefaler vi, at man lige tjekker i hvilket omfang policen dækker ulykker forbundet med motionscykling og cykelløb.

 

Færdselsloven for cyklister, § 49.

 1. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj.
 2. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe.
 3. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette.
 4. 2. Cyklist skal altid holde til højre på vejen.
 5. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre fortsat holde til højre på vejen.
 6. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel.

 

Udstyrsbekendtgørelsen for cyklister

 1. Bremser: Cyklen skal være udstyret med to uafhængige bremser: én for, og én bag.
 2. Lygter og lys: Cyklen skal være udstyret med en for- og baglygte, som skal være tændt i lygtetændingstiden og ved nedsat sigtbarhed. For- og baglygten skal kunne ses på mindst 300 meters afstand, fra siderne, og må ikke være blændende. Lyset skal være konstant eller blinke med mindst 120 blink i minuttet. Baglyset skal være rødt og forlygten skal afgive et hvidt eller gulligt lys; såfremt forlygten har et gulligt lys, skal lyset være konstant.
 3. Reflekser: Cyklen skal være udstyret med mindst én hvid refleks, som er synlig forfra samt én rød refleks, som er synlig bagfra. Hvert hjul skal enten være udstyret med én gul refleks eller med reflekterende overflader, som er synlige fra alle sider. Derudover skal cyklerne være udstyret med to pedalreflekser, som er synlige bagfra.
 4. Ringeklokke: Cyklen skal være forsynet med en ringeklokke, som kan ringe klart og tydeligt.

 

Trafiksikkerhed for cyklister

De sidste 10 år har politiet i gennemsnit pr. år registreret

–     omkring 500 alvorlige tilskadekomne cyklister (ml. blød og hård trafikant)

–     Omkring 30 dræbte cyklister, heraf 51% over 65 år (og er ikke faldende)

–     Antal er dræbte cyklister er højere på landet (pga. højere hastigheder)

–     Ca. 95% af alle tilskadekomne registreres ikke af politiet

–     Mænd på landet udgør 66% af de tilskadekomne

–     Højeste antal dræbte, er i gruppen 75+

o    De cykler mindst, har nedsat reaktionstid og øget skrøbelighed

–     Flest tilskadekomne er i aldersgruppen 45-54, tæt efterfulgt af 55-64 årige

–     Tirsdag er den værste ulykkesdag tæt fulgt af torsdag

–     September er den værste måned tæt efterfulgt af august

–     40% af alle cyklistulykker sker i kryds

o    2 ud af 3 alvorlige cykelulykker sker i kryds.

Antallet af trafikulykker har samlet set være nedadgående de senere år, men desværre er der ikke samme positive udvikling, hvis man isoleret kigger på cykelulykker. Her ligger antallet af ulykker stabilt, og det er tydeligt, at især vejkryds er risikofyldte for de cyklende. I alt blev 85 cyklister dræbt, og 1732 kom alvorligt til skade i en krydsulykke fra 2013-2017. Der er typisk tale om mødet mellem cyklister og bilister – og altså ikke lastbiler eller varevogne. De fleste ulykker kunne have været undgået, hvis parterne havde orienteret sig bedre.

 

Gode råd til motionscyklister

 1. Det er en rigtig god ide at cykle – for alle aldersgrupper
 2. Ældre er skrøbelige og kommer mere til skade
 3. Pas godt på dig selv og på hinanden
 4. Vælg en cykel, der passer dig
 5. Orienterer dig grundigt i vejkryds og ved kørsel i grupper (de fleste ulykker skyldes manglende orientering)
 6. Lyt og følg de afgivne anvisninger
 7. Vær særligt opmærksom når du kører i gruppe
 8. Kør altid med cykelhjelm
 9. Gør dig synlig med ”pangfarver” og refleks
 10. Vær hele tiden opmærksom på trafikken.

 

DGIs hjemmeside

Du kan læse mere om, at “Vejvrede er et problem” og om “Go’ stil på landeveje”.

https://www.dgi.dk/cykling/landevejscykling/om-landevejscykling-i-dgi/go-stil-paa-landevejen

 


“Nedenstående kan erstattes af Linket til DGI. Skal det ud?

 

Vejvrede

Baggrunden for kampagnen Go’ stil er en undersøgelse, der viser, at:

–     67 procent af respondenterne oplever, at antallet af konflikter i trafikken mellem bilister og motionscyklister er stigende

–     52 procent af motionscyklisterne har oplevet vejvrede i trafikken – heraf kom over 90 procent fra bilister

–     40 procent af bilisterne har oplevet vejvrede i trafikken

–     Både bilister og motionscyklister mener, at der ikke vises nok hensyn i trafikken

–     Hver tredje motionscyklist føler sig utryg i trafikken

 

God stil på landevejen

 1. Overhold færdselsreglerne

Vis ansvar, og følg færdselsreglerne. De er lavet for at beskytte dig og andre i trafikken.

…det er GO’ STIL at følge færdselsreglerne på vejen, og når du deltager i motionsløb. Husk, at du ikke er en professionel cykelrytter, der kan fylde det hele.

 1. Vis overskud

Kør som en gentleman. Også selvom der er andre, der kører råddent.

…det er GO’ STIL at give plads og vise overskud i trafikken – især hvis andre har glemt reglerne eller den gode opførsel.

 1. Vis anerkendelse

Kast pæne håndtegn, og vink venligt, når andre viser hensyn.

…det er GO’ STIL at vise andre, at du værdsætter, at de tager hensyn til dig. Du vil sikkert også gerne værdsættes for at vise GO’ STIL.

 1. Brug cykelstierne

Cykel på cykelstien, hvis der er én.

…det er GO’ STIL at bruge de cykelstier, der er lavet til dig. Lad bilisterne få vejbanen.

 1. Husk dit affald

Smid altid dit affald i en skraldespand, eller tag det med hjem.

…det er GO’ STIL ikke at svine veje og naturen til. Det, der kan være i baglommen på turen ud, kan også være der på vej hjem.

 1. Brug ALTID cykelhjelm

Spænd din cykelhjelm. Altid. Hver gang.  …det er GO’ STIL for både børn og voksne at bruge cykelhjelm. Der sker uheld hver dag, så det er komplet tåbeligt at køre uden.

 1. Fyld så lidt som muligt

Overskrid aldrig vejmidten, kør én og én på smalle veje, og træk ind til siden, når der skal stoppes op.  … det er GO’ STIL ikke at fylde unødvendigt – der er også andre, der skal forbi. Husk, at det kan fylde meget, hvis en flok cyklister for eksempel kører på vifte.

 1. Giv tegn, og vær forudsigelig

Brug hænderne, og skift aldrig pludselig retning. Forvent ikke, at andre kan gætte, hvad du vil. … det er GO’ STIL at bruge tegn og for eksempel række hånden ud, når du drejer. Andre kan kun tage hensyn, når de kan se, hvad du vil.

 1. Brug ringeklokken

Advar når du overhaler – især hvis du kører stærkt.  … det er GO’ STIL ikke at give andre et chok, når du kommer ræsende forbi. Har du ingen ringklokke, så brug et verbalt ”ding ding”.

 1. Vær opmærksom

Hold øje med trafikken og forholdene. Tænk over, om andre kan se dig.  … det er GO’ STIL være opmærksom og ikke høre høj musik, så du ikke overser noget. Det er også GO’ STIL at bære refleksvest, hvis det for eksempel er mørkt, så andre ikke overser dig.