EL-Racercykel (e-bike)

I forlængelse af debat omkring e-bike, ved generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet  at følge DGI’s og den nedsatte arbejdsgruppes holdning hertil.

E-bike racercykler som er godkendt til 25 km/t ved el-drift og som på lige vilkår med gruppen der køres i, er velkomne på lige fod med alle andre medlemmer og kan som alle andre køre med på det hold deres niveau og erfaring passer ind på.

Det er vigtigt at e-bike’s er lovlige lovlige og forsikret ligesom alle andre.

E-Bikes der kører mere end den pt. lovlige grænse på 25 km/t er altid velkomne til at oprette deres egen gruppe i samarbejde med Præstø Cyklistens bestyrelse.

 

Arbejdsgruppen bestående af Lars Kron, Lars Rasmussen, Torben Rasmussen, Jan Dahl og Bente Christiansen har konkluderet følgende:

Arbejdsgruppens holdning er helt på linje med DGI´s. Selvfølgelig skal der også være plads til el- racercykler under træningen. Så arbejdsgruppen henstiller til bestyrelsen, at det er muligt for folk på el-racer at deltage. El-cykler (45 km/t) henvises til at lave deres egen gruppe i klubben.

 

Arbejdsgruppen (Lars Kron) har indhentet følgende udtalelse fra DGI i marts 2023:

Som sagt er det en trend som vi ser. Som udgangspunkt, så er mit korte svar at det ikke er noget problem at der er nogle der vælger at stille op til fællestræning i en motionsklub med en elcykel. Set fra mit perspektiv så har det primært positive effekter. De væsentligste elementer er:
•     Udligner forskelle
•     Flere kan køre sammen
•     Hjælp til de svageste

Vi skal sondre mellem SPEED PEDELEC ELCYKLER (45 KM/T). Det er hverdagscykler (i udlandet med en nummerplade) der vejer i omegnen af 30 kg. Disse cykler tror jeg IKKE vi vil se i almindelige motions cykelklubber.
En Race elcykel vejer 11-15 kg (afhængig af type) og har en rækkevidde (hvis man hele tiden bruger batteriet) på max 30-40 kilometer. Det er nok primært denne type cykel I vil kunne møde fremadrettet ude i klubberne.
Man får også motion ud af at køre på en racercykel med elmotor – motoren hjælper nemlig kun så længe der trædes rundt i pedalerne og op til 25 km/t (herefter slå motoren fra). Så man er selv nødt til at give den en skalle under træningsturen, men kan virkelig nyde godt af elmotoren på bakkerne og i modvinden.
Baseret på ovenstående, så vil jeg IKKE være nervøs for at lade dem køre med på helt almindelige vilkår.
Giver det mening? Hvis IKKE, så kontakt mig endeligt – det er også lidt nyt for os i DGI.”