MTB – Beskrivelse af spor m.v.

Moutainbiking i Præstøcyklisten

MTB sporet i Faksinge Skov er et 5 km langt singletrack spor med varierende sværhedgrader. Sporet indeholder elementer som hop, drops, flyouts, rockgarden, berms. Fælles for dem alle er at de kan gennemkøres af den letøvede enten ved lav hastighed eller ved omkørsler. Sporet er lavet med henblik på at begyndere og let øvedede MTB’ere gennem en struktureret træning kan forbedre deres færdigheder på cyklen. MTB gruppen i Præstøcyklisten har fokus på at undgå skader. Derfor accepteres kørsel uden hjelm ikke, det er et ufravigeligt krav at en korrekt indstillet hjelm bæres under træningen i skoven. Forkert indstillede hjelme, løse remme o.l. vil blive påtalt.

Single track sporet i Faksingeskoven er lavet i samarbejde mellem PræstøCyklisten, Idrætshøjskolen Bosei og Engelholm Gods. Sporet er åbent for alle, og skal bruges med respekt og omtanke. Vedligeholdelse af sporet er baseret på frivilligt arbejde, og vi har tilladelse fra godset til at bruge skoven, forudsat at det ikke skader eller forringer skoven.

• Brug kun de udlagte single tracks. • Efterladt affald er uacceptabelt. • Der skal tages hensyn til andre som færdes i skoven. Vi passerer langsomt og hilser. • Lad være med at skade træer og buske. • Korrekt indstillet hjelm skal anvendes. • Al træning/kørsel/færdsel på single track er på eget ansvar.

Vil du vide mere om sporet eller træningen er du velkommen til at kontakte Niels Stoklund på telefon 93874720

Følg Præstøcyklisten på facebook eller her på hjemmesiden.

Træningstider:

Sommersæson:

Tirsdag kl. 18:00 Samling ved Præstø Multicenter Rosagervej 37 4720 Præstø.

Søndag kl. 8:30 Mødested parkeringspladsen på Evensølundvej 3 ved indgangen til skoven.

Vintersæson:

Søndag kl. 8:30 Mødested parkeringspladsen på Evensølundvej 3 ved indgangen til skoven.

Træning:

Det meste af MTBtræningen foregår i Faksinge skov. Træningen tilpasses deltagerene og/eller forholdene der er derfor ikke en fast opdeling i forhold til niveau og formåen. MTBtræningen består ud over basis træningen af tre grundelementer, teknik, kondition og udholdenhed.

Basistræning – formålet er at mestre de tre grundelementer i sammenhænge og blive bedre til at disponere kørslen. Hele sporet køres i en eller flere gentagelser. Her får du mulighed for at presse dig selv både fysisk og mentalt.

Tekniktræning – Under træningen vil præstøcyklistens instruktører være behjælpelige med rådgivning til en bedre teknik. Det sker ofte at en intervaltræning også indeholder vejledende tekniktræning. Tekniktræning indeholder mange, nogle gange hundered vis af gentagelser inden man mestre et teknisk element. Derfor er en god teknik skabt med er stor mængde hjemmearbejde, instruktørerne hjælper dig i gang men arbejdet er dit. Specifik tekniktræning aftales individuelt og lægges uden for de normale træningstider.

Konditionstræning (Interval) – formålet med intervaltræningen er at forbedre konditionen og belaste musklerne mest muligt. Vi udvælger mindre sektioner af sporet hvor der trænes i kortere intervaller f.eks . 5x1400m med korte pauser, eller 8 minutter 100%. Al kørsel Til fra og imellem sektionerne foregår i roligt-snakke-tempo. Som begyndere og letøvede MTB’er kan du tilpasse dine intervaller efter din formåen uden at du bliver efterladt i skoven. Du skal ikke holde dig tilbage fra at deltage i en intervaltræning.

Udholdenhedstræning (den lange) – formålet med udholdenhedstræning er som ordet siger at forbedre din udholdenhed. Træning lægges normalt på en på en ca 30km rundstrækning med varierende underlag asfalt og skovveje. Der er mulighed for at korte runden af ved 10 og 18 km. Hastigheden overstiger ikke snakketempo tilgengæld trænes der i flere timer, de bedste træninger er længere en 2½time. I forbindelse med udholdenhedstræning mødes vi ved remisen på Nysøvej.

MTB-Instruktører:

Niels Stoklund

Nicolas Hentzel