GENERALFORSAMLING den 23. februar 2016

GENERALFORSAMLING den 23. februar 2016.
Stort tilløbsstykke til vores Generalforsamling. 40 – 45 medlemmer mødte frem, det er altså flot. Rigtig mange andre foreninger har det svært, når der indkaldes til Generalforsamling, men heldigvis ikke os.
Niels Stoklund Larsen blev valgt til Dirigent.
Per Nielsen aflagde Formandens Beretning. Per nævnte alle de mange ting, vi i året havde deltaget i. Ikke mindst det store arbejde der blev lagt for dagen i forbindelse med afviklingen af TOUR DE PRÆSTØ 2015.
Der var et stort skulderklap til vore Kaptajner. Og han nævnte, at vi er så heldige, at vi i år kan sende flere afsted på Kaptajnkursus. Det gør det væsentligt lettere og sikre, at der er op til flere Kaptajner på de enkelte hold. På den måde kan vi sikre, at alle får en god oplevelse, når der cykles i Klubben.
Der var en stor tak til Niels og Nicolas, fra MTB, for det store arbejde der er lagt i Sporet i Faksinge Skoven.
Per var også glad for det arbejde, Carsten og Birk, havde lavet i forbindelse med Sponsorer og Teamtøj. Aldrig har vi set så mange af jer køre i Teamtøj, både til træning og løb. Det ser godt ud ude på landevejen. Fortsæt med det.
Per opfordrede alle til, at man ikke deltager i Tour De Præstø, med mindre man har tilbudt en “stand inn” – er der hjælpere nok, må man selvfølgelig deltage i løbet. Tour De Præstø er vores hovedformålsparagraf, klubben er sat i verden for og afvikle det løb, så den aften må du gerne hjælpe til.
Hjemmesiden arbejdes der stadig på. Der kommer forbedringer hele tiden. Næste opgave, bliver og få FORUM op og køre. Følg med på siden.
Beretningen blev godkendt.
Lars gennemgik Regnskabet.Der er tøj liggende til nye medlemmer i 2016. Det er flot.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
Bestyrelsens forslag om og fjerne Løbstilskuddet blev vedtaget.
ingen forslag fra Medlemmerne.
Kontingentet for 2017 blev uændret 25,00 kr.
Valg ud af Bestyrelsen er gået Carsten Hansen. Valgt ind blev Anders Betak Nielsen.
Suppleanter : Brian Hansen og Per Buxbom.
Revisorer : Mikkel Piil og Ulrich Ditlev Christiansen.
Under Eventuelt var der en god debat med mange konstruktive forslag og ideer, som Bestyrelsen har taget til sig og kan arbejde videre med i 2016.
Det er dejligt, at så mange ønsker og bidrage, tak for det.
Bl.a. Forslag som Intro dage. At Bestyrelsen kan pege på nogle løb, som vi gerne vil have, at i deltager i. At der køres den samme rute, af flere hold. At der kan køres på en rundstrækning. Og flere til.
En masse gode ideer.
Vi starter sæsonen tirsdag den 29. marts kl. 18.00
Ses