Generalforsamling 20/2- 2018

Der var mødt 31 medlemmer incl. bestyrelsen op til årets Generalforsamling.

Erik Jepsen blev valgt til Ordstyrer. Det klarede han flot.

Formandensberetning  blev godkendt.

Regnskabet gennemgået og vedtaget.

Kontingentet er fortsat 25 kr.

Per og Anders modtog Genvalg. Per har ikke ønsket og fortsætte som Formand, men sidder som menig Bestyrelsesmedlem.

Under evt. blev det bl.a. drøftet om vi skulle have tidstagning til Tour De Præstø.