BH TØMREREN Støtter op om klubben.

Brian Hansen, BH TØMREREN, Sponsorerede klubben med og give 100 kr pr. Rytter der deltog i Stevns Rundt. Det gav 1500 kr i Kassen.

Tak for det.