Præstø Cyklistens 10 Bud

Præstø Cyklistens 10 bud.

  • Vi kører efter Færdselsreglerne og viser hensyn til andre trafikanter.
  • Vi kører med paradekørsel
  • Dit udstyr skal bestå af en Racercykel eller en MTB. Der køres altid med hjelm. Det er en god ide og have monteret klokke og i forår og efterår lys på cyklen. Du skal have slange og dækjern og helst en pumpe med. Er du endnu ikke så god til og skifte slange, er der altid hjælp og hente, hos dem du cykler med.
  • Ved bakker og sving med dårlige oversigts forhold, køres der en og en.
  • Under kørslen melder ryttere oppe foran om de forhindringer der mødes. Hul i vejen, grene, modkørende biler, parkerede biler o.s.v.. De bagerste ryttere melder om biler bagfra. Disse meldinger skal man respektere.
  • Ved defekter hjælper vi hinanden. To til tre ryttere bliver og hjælper med defekten, mens de øvrige kører videre i en 4 – 5 minutter, hvorefter der vendes om og køres i møde med dem der har udbedret defekten.
  • Vi efterlader aldrig en rytter, der af forskellige årsager ikke kan følge tempoet på holdet. Der skal altid være en rytter der hjælper vedkommende hjem.
  • Vi smider ikke papir og andet uorganisk materiale i naturen. Vi opfører os ordentligt.
  • Der vil være en kaptajn på holdet. Han bestemmer ruten og giver anvisninger undervejs. Respekter din Kaptajn, følg hans anvisninger og talt ordentlig til ham. Han er en frivillig, der har påtaget sig den opgave, for at få alle med rundt sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Husk Tal pænt til hinanden, det lønner sig i den sidste ende.